Manažment Portfólia

Manažment portfólia možno definovať ako výber, stanovenie priorít a kontrolu programov a projektov organizácie v súlade s jej strategickými cieľmi a schopnosťou poskytovať výsledky. Cieľom je vyvážiť implementáciu iniciatív zmeny a zachovanie bežného chodu pri optimalizácii návratnosti investície. Ako nelicencovaná spoločnosť sa staráme len o náš vlastný dostupný kapitál a snažíme sa maximalizovať jeho úroky a výkony tak, aby zodpovedali vízii a cieľom našich akcionárov.

Dodnes LRHJ, a.s. investuje svoju likviditu financovaním akvizícií nehnuteľností na nebytové použitie, získavaním moderných umeleckých diel, ktoré sa predávajú na našej stránke aj na špecializovaných platformách pre NFT, a získavaním akcií spoločnosti FINTECH pôsobiacej v oblasti vývoja blockchainových aplikácií, projektov počiatočnej ponuky mincí a ich rozvoj.

Spoločnosť EN Group Sk, s.r.o. je jediným celosvetovo plne licencovaným vlastníkom technológie blockchain zriadenej na overovanie údajov v rámci vízie ekologického obchodného modelu, ktorá pred 6 rokmi predvídala revolúciu MICA na kryptomeny.
Spoločnosť sa zameriava na ochranu všetkých druhov údajov s cieľom obmedziť možnosť ich falšovania, sledovanie tovaru, zmlúv, služieb a poskytovanie používateľom medzinárodnej siete "proof of listening" zariadení, ktorých kľúčovými prvkami sú náhodná,dynamická validácia údajov a aktívne a demokratické riadenie.
Vízia "o krok vpred", ktorú uskutočnila spoločnosť EN Group SK sro, umožnila podať žiadosť na Medzinárodný patentový úrad a po všetkých predbežných kontrolách spoločnosť čaká na ukončenie byrokratického postupu a vydanie patentového čísla. Medzitým bolo na základe valorizácie know-how schválené určenie nehmotného majetku vo výške 11 575 000,- EUR. Naša spoločnosť LRHJ, a.s. je 5 % akcionárom na splatenom základnom imaní spoločnosti EN Group SK, sro. Viac informácií a podrobností nájdete na www.blockchainsolution.sk; www.enitalysrl.com.

CoinWatt, a.s. je regulovaná spoločnosť podľa slovenskej legislatívy, ktorá realizuje projekt I.C.O. (Initial coin offering) založený na svojich utility tokenoch v rámci implementácie technológie blockchain vyvinutej spoločnosťou EN Group sk, sro. Tokeny spoločnosti CoinWatt a.s. boli riadne overené dvoma špičkovými právnickými firmami Eu v ich príslušných právnych stanoviskách a plne zodpovedajú legislatívnemu rámcu Eu Parlamentu a Rady Eu o kryptografických nástrojoch, ktorý bol zverejnený 30. júna minulého roku 2022 (MICA).
Z hlavných priorít, ktoré podnikla spoločnosť CoinWatt a.s., stojí za zmienku zriadenie jedinečnej medzinárodnej integrovanej multimediálnej platformy (PIMI), ktorá bude ponúkať "pod jednou strechou" hudbu, informácie a denné správy, podcasty, návody, blogy, fóra, formačné aktivity, certifikovanú e-mailovú schránku v rámci technológie blockchain a ekologickú platformu ponúkajúcu NFT (non fungible token) ako nástroj na legalizáciu spoluúčasti na zariadeniach na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na celom svete. LRHJ, a.s. Je 10% akcionárom spoločnosti CoinWatt a.s. Viac informácií a podrobností nájdete na: www.CoinWatt.sk

Capital SK s.r.o. je nový fin-tech projekt so sídlom na Slovensku založený na realizácii kinetického akumulátora energie, ktorého hlavná charakteristika je založená na jeho "ultra nízkootáčkovej koncepcii", ktorá umožňuje považovať ho za najlepšie nákladovo-výnosové inovatívne zariadenie na obsluhu všetkých druhov elektrických sietí so stabilizovanými tokmi energie a najlepšou možnosťou uskladnenia energie v prospech "off the grid" obývaných komunít ľudí. Spoločnosť Capital Sk sro je majiteľom medzinárodného priemyselného patentu a v súčasnosti dokončuje nastavenie výrobných liniek, aby sa do konca roka 2023 stala špičkovým hráčom na medzinárodných trhoch. Následne by sa spoločnosť Capital SK sro mala zmeniť na korporáciu a kótovať na kapitálových trhoch Eu. Viac informácií a podrobností sa zobrazí čoskoro. Spoločnosť LRHJ, a.s. vlastní 5 % podiel v spoločnosti Capital SK, s.r.o.
Chceli by sme sa poďakovať následujúcim technikom, ktorí spolupracovali na vývoji stránok LRHJ, a.s. : Samuel Kovár, Luca Vizzi, Barbora Gajdošová, and BigWay.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram