Sloboda pri používaní našich textov

Pevne veríme, že ľudské myslenie, podľa definície primárnej formy umenia, by nemalo byť
viazané na akékoľvek obmedzenia, ak je to možné, ani na duplicitu, ani na voľný obeh.
Ako bývalí učitelia sa nebojíme akceptovať, že to, čo tu píšeme, sa používa a dokonca
skopírované ako celok inými osobami a reprodukované na iných webových stránkach, článkoch, knihách alebo je používané na iné účely, 
na vyučovanie a dokonca aj citované akýmikoľvek stranami politikov alebo kohokoľvek iného
V žiadnom prípade neobmedzujeme právo na reprodukciu, ani ho nepodriaďujeme našim predchádzajúcim písomným prijatiam, ani si nenárokujeme právo uviesť zdroj.
Myšlienka je dar a ako taký sme len nositeľmi jedinečného nástroja, ktorý je našou morálnou a etickou povinnosťou priblížiť čo najširšiemu okruhu používateľov.
Každý, kto sa vo vyššie uvedenom spozná, bude teda môcť voľne kresliť, 
inšpirovať sa  našimi textami, komentármi, článkami a možno čisto „dobrovoľne“ aj vôľou
rozhodnite a dajte nám „palec hore“,na to, že tieto myšlienky považujú za hodné väčšej ozveny.
Náš cieľ dosiahneme.
Chceli by sme sa poďakovať následujúcim technikom, ktorí spolupracovali na vývoji stránok LRHJ, a.s. : Samuel Kovár, Luca Vizzi, Barbora Gajdošová, and BigWay.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram