The WNT Projekt

Valentina Ceroni je členkou Cirkvi univerzálneho života a duchovnou životnou koučkou. Do projektu Umenie za hranicami vášne priniesla Valentina nielen svoje profesionálne skúsenosti a odhodlanie, ale aj lásku k umeniu a obrovské uznanie pre "strom života" ako silný prostriedok osobného vyjadrenia.
V tradičných učeniach je Strom nielen symbolom samotného života, ale aj metaforou nesmrteľnosti alebo - zrejme - veľmi dlhého života, keďže život všetkých bytostí sa vždy končí.

Naše inštalácie sú:

Strom života č. 1 (rozmery: výška 81 cm, hĺbka 30 cm, šírka 70 cm - hmotnosť 21 kg). 
Strom života N.2 (rozmery: výška 50 cm, hĺbka 24 cm, šírka 38 cm - hmotnosť 7 kg). 
Strom života N.3 (rozmery: výška 55 cm, hĺbka 27 cm, šírka 77 cm - hmotnosť 17 kg). 
Strom života N.4 (rozmery: výška 96 cm, hĺbka 31 cm, šírka 49 cm - hmotnosť 21 kg). 
Strom života N.5 (rozmery: výška 66 cm, hĺbka 39 cm, šírka 66 cm - hmotnosť 12 kg). 
Strom života N.6 (rozmery: výška 49 cm, hĺbka 15 cm, šírka 49 cm - hmotnosť 5 kg). 
Strom života N.7 (rozmery: výška 49 cm, hĺbka 21 cm,šírka 49 cm - hmotnosť 12 kg).


Projekt WNT - keď umenie pomáha svetu

To, čo vám ako LRHJ, a.s. navrhujeme, je účasť na umelecko-ekologickom projekte nadnárodnej hodnoty a významu so zakúpením "Číslovaných certifikátov účasti" a ich uvedením na viditeľnej tabuli na základni vybranej inštalácie. Tie sa nebudú presúvať zo súčasného miesta, ani predávať či rozdávať. 
Môžu byť dočasne vystavené len pri špeciálnych podujatiach, ak o to požiadajú nadácie alebo inštitúcie, ktoré sú uznávané za podporu projektu.
Cena certifikátov sa líši podľa vôle účastníka. Finančné prostriedky, znížené len o životné náklady na projekt, ktoré sú riadne vyúčtované a zverejnené, budú v plnej výške venované projektu WNT na ochranu delfínov Valentiny a jej rodiny. 
Valentina a jej rodina sa na základe silného želania svojich detí venujú hľadaniu možných
riešení proti neopodstatnenému a nerozlišujúcemu zabíjaniu veľrýb (delfínov a veľrýb, ale nielen ich) vo svete a najmä v teritoriálnych vodách Faerských ostrovov (ďalej len "projekt WNT"). Ako informáciu uvádzame, že 15. septembra 2021 faerskí veľrybári zabili 1428 delfínov bielohlavých po tom, ako ich nahnali do plytkých vôd na pláži Skalabotnur v Eysturoy.


Spôsob účasti

Finančné prostriedky použité na účasť v projekte WNT - po identifikácii účastníkov v súlade s ochranou osobných údajov a predpismi o pohybe finančných prostriedkov - budú prevedené priamo na osobitný účet spoločnosti podľa slovenského práva WNT Ventures, s.r.o., ktorá, ako je uvedené vyššie, zabezpečí správne a transparentné účtovanie a zverejňovanie finančných prostriedkov a investícií. Projekt začne dňom 30. 6. 2023 a bude aktívny 24 mesiacov.